03-doblin-organitzativa

Gamestorming: eines essencials per fer fluir la creativitat

Tècniques amb les que impulsar el procés d’ideació basades en la co-creació

Introducció

Conèixer i saber utilitzar les eines bàsiques necessàries per a ser creatiu és la millor forma d’aconseguir ser-ho. En aquest curs pràctic aprendrem eines definitives per divergir i convergir en la generació d’ideació, i liderar i sistematitzar el procés creatiu a la nostra empresa generant valor centrat en l’usuari.

Potenciarem el team-building i la co-creació alhora que ens dotarem de les habilitats per dur a terme processos d’ideació col·laborativa de manera autònoma i per mitjà de inspiradores dinàmiques.

Principals objectius del curs

 • Introducció als diferents estadis de la creativitat per a la seva capitalització de manera innovadora: Obertura (divergent), Exploració (emergent) i Tancament (convergent)
 • Aprofundir sobre les bases de la creativitat
 • Disposar d'un major coneixement de les principals tècniques per generar idees creatives
 • Aprendre eines pràctiques de creativitat d'ús divers

Principals aprenentatges

 • Tècniques reputades per a la generació d'idees: des de les més clàssiques com el brainstorming a altres més innovadores i d'última generació per pensar diferent
 • Valorar com i quan aplicar la creativitat en l'àmbit laboral
 • Optar a la creativitat i la ideació de forma autònoma i enfocada

A qui va dirigit?

 • Micro, pimes o grans empreses cercant ideació col·laborativa
 • Hubs d’innovació i emprenedoria (clústers, incubadores / acceleradores, etc.) per esdeveniments de generació de sinèrgies
 • Agències cercant inspiració i cohesió d’equips

Formador   Xavier Olivares

Experiència
 • Amplia experiència com a assessor i formador d’empreses, ens públics i projectes emprenedors. Implantació d’estratègies de gestió i sistematització de la innovació i transformació organitzacional.
 • Docent, coordinador i mentor de reputades escoles de negocis i disseny: UOC, EAE / OBS, Euncet UPC, IQS, IED, Shifta Elisava, etc.
 • Assessor acreditat en Gestió de la innovació per ACCIÓ; Business Coach H2020 SME Instrument (UE)
Titulació
 • Fundador i director d’isotònia.
 • Enginyer en disseny industrial (Elisava / UPF).
 • Màster en administració d'empreses (EADA).
 • Especialització en Innovation through Design Thinking (ESADE).