Categoria d'Estructura organitzativa dins d'Estratègia i recursos de la taula de Doblin

Gamestorming: eines essencials per fer fluir la creativitat

Tècniques amb les que impulsar el procés d’ideació basades en la co-creació

Introducció

Conèixer i saber utilitzar les eines bàsiques necessàries per a ser creatiu és la millor forma d’aconseguir ser-ho. En aquest curs pràctic aprendrem eines definitives per divergir i convergir en la generació d’ideació, i liderar i sistematitzar el procés creatiu a la nostra empresa generant valor centrat en l’usuari.

Potenciarem el team-building i la co-creació alhora que ens dotarem de les habilitats per dur a terme processos d’ideació col·laborativa de manera autònoma i per mitjà de inspiradores dinàmiques.

A qui va dirigit?

Fotografia Xavier Olivares, fundador d'Isotònia

Formador

Xavier Olivares

Gamestorming: eines essencials per fer fluir la creativitat

1.390€ IVA exempt

Preu per a un equip de fins a 15 pers.

Bonificable per a un equip de 7 pers.: 910€