Alguns dels nostres casos d’èxit

Som l’estudi d’innovació que impulsa el canvi a les organitzacions.

Cada projecte és un desafiament únic que transforma l’empresa que el protagonitza i a tot el que l’envolta.

Aquí us mostrem alguns dels nostres projectes i col·laboracions.

INDO Optical pretén estar sempre a l’avantguarda de la tecnologia. En aquest projecte d’ideació de noves iniciatives disruptives vam prospectar oportunitats per a la implantació de la tecnologia blockchain en la cadena de valor d’Indo, i vam identificar vies per a la integració del metavers i els NFTs en la proposta de valor de la companyia.

Novolux Lighting ha demostrat un gran bagatge i projecció els darrers anys, però calia garantir la sostenibilitat. Això ens va dur a fer un procés de revisió del model de negoci actual, i una reflexió del model d'innovació i del pla estratègic. Vam definir i prioritzar àrees d'innovació i projectes potencials per al pipeline Novolux.

Amb inèdit, l'empresa referent de la economia circular vam dur a terme un projecte prospectiu per a la millora de la gestió i sistematització de la innovació, la revisió de la proposta de valor i del model de rendibilitat, i quin havia de ser el paper de la IA en la cadena de valor de l'empresa.

Amb Garcia Faura vam dur a terme un elaborat i transversal projecte de reflexió estratègica i una definició de pla d'acció en referència a les àrees d'innovació en el model de negoci, la transformació digital en la cadena de valor, la posta en marxa d'un comitè d'innovació, i palanques per a la indústria 4.0 i la economia circular.

L’objecte del projecte va ser la creació, desenvolupament i posta en marxa d’una comunitat de dones professionals, d'un espai d’unió tant virtual com físic, que a més d’afavorir la connexió entre les participants, ajudés a compartir experiències i coneixements, cocrear projectes, facilitar sinèrgies i ampliar la xarxa de contactes.

Tallers de cocreació divergent / convergent. De la de pluja d'idees a la preconceptualització de nous productes, amb base metodològica Design Thinking i mètode canvas. Vam concloure les sessions amb l'esbós de les millors idees i el pitch de les propostes més desitjables, viables i factibles.

El projecte amb Descoberta va ser totalment aperturista, acompanyant-los estratègica i operativament en consolidar el seu ecosistema col·laboratiu, obrint noves oportunitats a projectes consorciats d'R+D+i i noves vies de finançament, a aconseguir certificacions, etc.

En referència a la impressió additiva vam determinar els sectors amb més oportunitats, obrir l’empresa a un exercici d’innovació oberta i col·laboració amb diversitat d’agents de l’ecosistema, trobar vies al finançament i projectes col·laboratius, organitzar hackathons sectorials per a la solució de reptes mitjançant la impressió additiva, etc.

En diverses etapes i moments en el temps treballem amb l'equip directiu d'Aprotecnic en l'anàlisi i millora de la cadena de valor, en potenciar al màxim les capacitats del talent humà, en la millora dels processos interns i en la proposta de valor i posicionament de l'empresa matriu i del grup en conjunt.

Essent una col·laboració molt consolidada, al llarg dels anys hem abordat molts àmbits de la innovació estratègica, com son la cultura d'empresa, les noves línies de negoci, nous segments de mercat, nous productes i serveis, processos i organització, el màrqueting i posicionament de marca, la innovació oberta i més.

L'Ajuntament d'Olivella vol posar en marxa un espai de cotreball per a nòmades digitals, d'aquí aquest treball de cocreació amb futurs usuaris i el propi personal, on vam estudiar casos d'èxit en format entrevista, vam arquetipar els segments objetiu i definir anhels, vam fer service design i unes primeres iteracions del futur espai.

Partint d'un exercici previ d'anàlisi estratègic, aconseguim amb èxit encetar iniciatives disruptives en l’escena de la blockchain aplicada a la mineria de criptomonedes, rocket pool (aplicació per a realitzar stacking en la nova xarxa d'Ethereum) i posicionar-se 5skill com a proveïdor d’smart contracts.

Amb la complicitat de tot l'equip d'Editec es va realitzar un projecte d'anàlisi per a cercar possibles punts de millora en els processos de treball, recursos destinats, responsabilitats, baixa productivitat, etc. i poder determinar un pla d’acció concret, pel curt termini i fàcilment activable.

Treball enfocat a la fidelització de clients mitjançant tallers de reflexió i ideació amb la complicitat de tot l'equip tècnic i comercial, per mitjà del qual es van recollir i segmentar centenars d'idees i conceptes per a la millora del servei.

Procés d'exploració de nous territoris i tendències de consum, detecció d'insights per a la revisió de la segmentació de mercat, treball de (re)posicionament estratègic de marca, revisió del concepte d'omnicanalitat i de la seva integració, i definició d'un relat guanyador -essència i 'storytelling'-.

L'objectiu d'aquest projecte era la validació de la proposta i la definició de l'estratègia de llançament de TheseConnect -l'innovadora sol·lució de coberta verda-, definint variables de disseny, determinant proveïdors, validant a mercat amb clients i usuaris finals, etc.

Què diuen
els nostres clients