Categoria de Model de monetització dins d'Estratègia i recursos de la taula de Doblin

Genera oceans blaus per mitjà d’un model de negoci innovador

En la cerca d’un espai de mercat no explorat

Introducció

A partir del plantejament estratègic formulat per W. Chan Kim en el seu best-seller “La estrategia del océano azul”, en aquest curs aprendrem la manera de fer que la competència es torni irrellevant, ampliant els límits del mercat i la demanda d’acord a les motivacions i necessitats reals dels clients. Innovació disruptiva en la generació de models de negoci, maximitzant la percepció de valor i reduint la variable del cost a la mínima expressió.

A diferència dels oceans vermells, que representen la majoria de les indústries en l’actualitat, aprendrem a no lluitar amb la competència per la porció d’un mercat cada vegada més minvat, ni optarem per una estratègia de baix cost. Per contra, definirem oceans blaus, espais de mercat desconeguts, no utilitzats o explotats fins al moment i que ens brindaran moltes oportunitats de diferenciació i creixement rendible.

A qui va dirigit?

Fotografia Xavier Olivares, fundador d'Isotònia

Formador

Xavier Olivares

Genera oceans blaus per mitjà d’un model de negoci innovador

1.390€ IVA exempt

Preu per a un equip de fins a 15 pers.

Bonificable per a un equip de 7 pers.: 910€