Categoria de Suport (Servei) dins d'Experiència de la taula de Doblin

Design Thinking: com crear
productes i serveis innovadors

Dissenyar o reforçar l’avantatge competitiu mitjançant
el pensament de disseny

Introducció

Vivim en la societat de l’excés, on l’oferta supera amb escreix la demanda. Destacar-nos de la competència per mitjà del valor afegit i la diferenciació resulta imprescindible per a la nostra perpetuació en el temps d’una manera sostenible.

Per mitjà d’aquesta càpsula enfocada descobrirem com revisar i innovar el nostre model d’empresa gràcies al Design Thinking, metodologia àgil i centrada en el client que ha revolucionat el management des de la seva aparició, i que ens ensenya a convertir problemes i desitjos latents en noves oportunitats de negoci.

A qui va dirigit?

Fotografia Xavier Olivares, fundador d'Isotònia

Formador

Xavier Olivares

Design Thinking: com crear productes i serveis innovadors

1.890€ IVA exempt

Preu per a un equip de fins a 15 pers.

Bonificable per a un equip de 7 pers.: 1.274€