Innovació: repte i necessitat empresarial del segle XXI

Davant un entorn empresarial marcat per la globalització, els avenços tecnològics, els canvis de preferències i comportaments dels consumidors, la proliferació de nova competència i els reptes ambientals i socials, la innovació s’ha convertit en un element clau per a la supervivència, rendibilitat, competitivitat i posicionament de les organitzacions.

Malgrat el seu rol en el teixit empresarial, ¿com poden les empreses convertir aquesta necessitat en una realitat tangible?

Cap sector és exempt d’innovar

Com apuntàvem al passat article, la innovació és i ha de ser possible a qualsevol àmbit econòmic, polític, social o professional; per tant, els diferents departaments de les empreses, independentment de la seva aportació al mercat, han d’integrar aquesta innovació. Des de la investigació i el desenvolupament fins a la gestió de recursos humans, la innovació és essencial per a millorar l’eficàcia, l’eficiència i la competitivitat de l’organització en conjunt.

Un clar exemple és la manera en què molts equips es reuneixen. Abans els participants havien de concretar una data, espai i hora concreta per a compartir avenços, problemes o qualsevol aspecte que es desitgés. En canvi, ara hi ha una nova manera de fer reunions, es poden fer de manera virtual sense la necessitat d’estar tots a un mateix espai, es poden gravar per a què aquells que no han pogut assistir tinguin la possibilitat de seguir-la a la seva conveniència i inclús es pot emprar la intel·ligència artificial de certes aplicacions per prendre nota de les reunions, mesurar el percentatge de participació de cada un dels assistents, etc.

Quina organització no es reuneix per a la posada en comú dels diferents temes sobre la taula? Ja ho deia Doblin amb la definició dels “10 tipus d’innovació”, hi ha diferents maneres d’innovar dins les organitzacions, per la qual cosa tant empreses grans, mitjanes, petites, com start-ups, sense importar el sector en què es troben: logístic, farmacèutic, màrqueting, mitjans de comunicació, educació, TIC, sanitari, finances, i tants més, totes poden innovar en diferents camps.

Altres casos d’innovació poden ser la redefinició de la proposta de valor, del públic objectiu, del model de negoci, la digitalització o millora dels processos, el reposicionament d’una marca, el llançament de nous productes o serveis, etc. La innovació és arreu i tot pot patir canvis, l’important és adequar la innovació a cada organització i posteriorment analitzar els beneficis.

Del repte a la realitat

La innovació ofereix una oportunitat única per a les empreses d’anticipar-se als canvis del mercat, d’adoptar quan abans les tecnologies emergents i d’acomplir millor que ningú amb les necessitats i expectatives dels clients. No obstant això, aconseguir que la innovació s’incorpori a la cultura organitzativa és un repte en sí mateix.

El primer aspecte per a convertir-la en una realitat és analitzar els obstacles, molts cops interns, que ens frenen en la seva adopció i implementació i els passos necessaris per a sobrepassar-los. Analitzats els factors que frenen aquest procés les organitzacions ja poden idear un pla d’acció més concret en resoldre els obstacles i assolir els objectius planificats on volen innovar. Cada cop més sovint aquest canvi implica abandonar models de negoci tradicionals en la recerca de noves estratègies i processos favorables a aquesta transformació. En aquest punt és on Isotònia iniciem els projectes amb els clients, analitzant la seva situació actual de manera transversal i holística, i traçant de manera conjunta un camí per a resoldre els reptes diagnosticats.

Establiment d’objectius i metodologies innovadores

D’altra banda, una vegada l’organització detecta les principals vies d’actuació, és crucial establir uns objectius clars i mesurables, també coneguts com a objectius SMART (specific, measurable, achievable, relevant, timed). La definició d’aquesta classe d’objectius impulsen la innovació d’una manera concisa i orientada als resultats. També caldrà treballar amb la fixació d’altre tipus d’objectius a nivell organitzatiu o de seguiment com son els OKR i els KPI, en els que anirem entrant amb més detall de ben segur en entrades d’aquest blog més endavant.

A més a més, per a incentivar la innovació es poden emprar diferents metodologies com l’esmentada anteriorment, Doblin, o les reconegudes i àgils Lean startup, Design Thinking, la Blue Ocean Strategy o el mètode canvas amb el llenç de model de negoci com a abanderat. L’adopció d’aquestes consolidades metodologies obren noves vies a l’anàlisi de models ii processos madurs, a generació de noves idees i a la consegüent implantació d’estratègies per a la transformació i el canvi.

Estratègies

Tot i això, introduir aquests mètodes i dinàmiques a l’empresa poden trigar el seu temps d’adaptació.  Promoure la innovació a l’empresa no només consisteix a generar noves idees, sinó també de crear un entorn propici per al seu ple desenvolupament i implementació. El que anomenem cultura de la innovació.

Per a fomentar la transició cap a aquesta culturització i adopció, aquesta pot venir acompanyada d’estratègies corporatives que l’impulsin programes de formació, millora de la comunicació dels objectius i desafiaments estratègics, la creació d’equips multidisciplinaris i la col·laboració amb agents externs, entre d’altres.

Beneficis de la gestió d’innovació

Si més no, un aspecte crucial per a aconseguir la correcta implementació de la innovació seleccionada i motivar l’equip és transmetent els beneficis que aquesta innovació aportarà a l’empresa, independentment de la seva mida o sector. Més enllà de respondre als reptes immediats i afavorir l’adaptació al canvi, els principals beneficis són:

  1. Avantatge competitiu: la capacitat d’identificar oportunitats, resoldre desafiaments i desenvolupar nous productes o serveis únics que et poden posicionar com a líder en el sector, obtenint així un avantatge respecte a la competència.
  2. Eficiència operativa: millorar en la comunicació i innovar amb l’ús de noves tecnologies pot optimitzar i automatitzar processos o operacions internes i reduir costos.
  3. Atracció i retenció de talent: les organitzacions que fomenten una cultura innovadora són més atractives tant per a professionals amb talent com per als mateixos treballadors, ja que veuen com tenen èxit i els hi satisfà i augmenta el seu compromís.
  4. Increment de la rendibilitat i creixement sostenible: innovar pot comportar l’obertura de nous mercats o noves tipologies de clients que facilitin un augment significatiu del retorn de la inversió. A més a més, facilitarà l’assolir aquests èxits a llarg termini gràcies a la seva capacitat d’adaptar-se en l’entorn empresarial canviant.

Els projectes que hem dut a terme amb les empreses amb les que anem treballant son exemples clars dels beneficis que reporta la integració i implantació de models d’innovació a l’empresa mitjançant la revisió dels models de negoci i cadenes de valor, reformulant-los per a garantir la sostenibilitat mitjançant la definició i priorització d’àrees de negoci i projectes potencials, i posant sempre molt d’èmfasi en la gestió del talent i el posicionament d’empresa.

Amb aquest acostament preliminar pretenem acostar i incentivar el paper de la innovació a les organitzacions, sigui quin sigui el tamany o dedicació, a la vegada que fer una crida a analitzar les estructures de la nostra organització per a poder optar per la innovació a mesura que l’entorn i el context canvien al nostre voltant. D’aquesta manera, aquesta mateixa entrada espera servir de guia per a aquells que volen innovar i no saben per on començar; aquest pot ser el senyal que estaves esperant per iniciar-vos.

Compartir aquesta entrada

Entrades relacionades