Categoria de Processos dins d'Estratègia i recursos de la taula de Doblin

Lean startup: reduint la incertesa a l’hora d'(intra)emprendre

Descobrint, validant i madurant projectes ràpida i cost-efectivament

Introducció

Emprendre (o intraemprendre) no és un procés senzill, però com en tota activitat relacionada amb la innovació, si tenim mètode aconseguirem minimitzar els riscos i augmentar les nostres possibilitats d’èxit tot adaptant-nos i responent ràpidament al canvi. I això passa per co-crear amb l’usuari (Agile) i validar amb ell la nostra proposta (Lean) des de bon principi. Inspirat en el sistema productiu de Toyota i dut a l’àmbit de la generació de negoci, i amb molta interrelació amb el Design Thinking, el Lean startup ha esdevingut un mètode imprescindible per a la exitosa gestió de projectes.

En aquest curs aprendrem pas per pas el procés d’emprendre de manera efectiva, vàlid tant per startups com per empreses consolidades, aconseguint reduir els nivells d’incertesa i la inversió en temps, equip i diners de manera molt significativa.

A qui va dirigit?

Fotografia Xavier Olivares, fundador d'Isotònia

Formador

Xavier Olivares

Lean startup: reduint la incertesa a l’hora d'(intra)emprendre

1.390€ IVA exempt

Preu per a un equip de fins a 15 pers.

Bonificable per a un equip de 7 pers.: 910€